۲۱ خرداد ۱۳۸۳ به تاریخ
[ سلام ]
به وبلاگ تبرمرد خوش آمديد.
در حال حاضر اين وبلاگ به طور كامل راه اندازي نشده ولي كارهاي اوليه آن كمابيش انجام شده ‚ لينكها در جاي خود قرار گرفته اند ‚ قالب وبلاگ انتخاب شده (كه در اين مورد بايد از وبلاگ قالبهاي فارسي تشكر كنم)و تا چند روز ديگر آغاز به كار ميكند .
اهداف كلي اين وبلاگ به شرح زير ميباشند:
1-شرح وقايع و اتفاقات روزانه نگارنده
2-بيان نظرات شخصي نگارنده نسبت به وقايع روزمزه
3-طرح مطالب و نوشته هاي ادبي
4-طرح مطالب طنز
5-نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي
6-معرفي وبسايتهاي جالب
در پست هاي بعدي توضيحات بيشتري در رابطه با اين وبلاگ داده خواهد شد.
بدرود