۳ آبان ۱۳۸۸ به تاریخ
بالاخره یک جایی باید جلوی این ک.و.ن گشادی مفرطم را می‌گرفتم. فکر کنم عوض کردن قالب این جا برای شروع بد نباشد.
4 نظر