۵ مهر ۱۳۸۷ به تاریخ
تعداد زیادی نوازنده ویلون با چهره‌های آرام و لباس‌های خیلی رسمی و جدیت شدید در حال نواختن ویلون. نحوه چینش نوازنده‌ها و قیافه‌شان باید طوری باشد که هر بیننده‌ای را یاد یک آهنگ با کلاس و متشخص بیندازد.

کمی این ورتر، یکی از هزاران خواننده‌ی درپیت موسیقی ایران در حال پشتک زدن و شکلک درآوردن و لب‌خوانی یکی از جوادترین آهنگ‌های عمرشان.

برچسب‌ها: , , , ,

1 نظر۱ مهر ۱۳۸۷ به تاریخ
شروع می‌کنیم.
0 نظر