۲۶ فروردین ۱۳۸۴ به تاریخ
نميدونم چرا هر وقت آهنگهاي معين (‌ معين ِ خواننده . با کانديداي انتخابات رياست جمهوري اشتباه نگيريد ) به خصوص اين يکي ( نسخه کم کيفيت تر براي اينترنت با سرعت پايين ) را ميشنوم احساس ميکنم در صندلي عقب يک پيکان مدل ۶۷ شاسي خوابيده ء سبز با سيستم صوتي pioneer و چهار باند بزرگ خربزه اي نشستم ٫ معين مشغول خوندنه و آقاي راننده هم با سرعت ۱۲۰ کيلومتر در ساعت در اتوبان حرکت ميکنه .
پ.ن :
: داداش رسالت ميري ؟