۱۲ آبان ۱۳۸۸ به تاریخ
من نوشتنم میاد اما درست نوشتنم نمیاد. هردفعه کلی می‌نویسم و پاک می‌کنم آخرش هم بیخیال ماجرا می‌شم. برای نوشتن دوخط پست ناقابل یک ساعت وقت میگذارم و بالا و پایین می‌رم و دست آخر به دلم نمی‌شینه و پاکش می‌کنم.
یعنی واقعا نیاز به کار دارم در این مساله‌ها ...