۷ مرداد ۱۳۸۳ به تاریخ
[ پيشرفت ]
ميگن ( روانشناسا و اين تيريپ آدما ) بچه هاي کوچيک خيلي بهتر و سريعتر زبان ياد ميگيرن .
منم موافقم ٫ چون نمونه شو همين امروز با چشاي خودم ديدم : بچه هفت ساله همش ۶ ماهه که امده کانادا ٫ تلفن که زنگ زده گوشي رو برداشته ۲ ساعت انگليسي حرف زده بهش ميگم کي بود ميگه هيچکي يه خانومه بود با مامان کار داشت بهش گفتم ۱ ساعت ديگه زنگ بزنه !!!!!!!!!!