۲۹ آبان ۱۳۸۳ به تاریخ
[ خلیج فارس ]
يک روز ملانصرالدين که از سروصداي بازي بچه‌ها دم در خونش خسته شده بود ٫ پاشد رفت بيرون و براي اينکه بچه ها رو به نحوي از خونه دور کنه بهشون گفت بدويد همين الان دارن سرکوچه حلوا ميدن . بچه ها هم که حرفهاي ملا رو باور کرده بودند با عجله به سمت جايي که ملا گفته بود دويدن . ملانصرالدين که ديد بچه ها با اين عجله رفتن سرکوچه جوگير شد و براي اينکه حلوا گيرش بياد دويد رفت سر کوچه .
حالا قضيه عربها و خليج فارس هم شباهت خيلي زيادي به همين داستان داره . ۵۰ سال پيش يک نفر از اين جماعت يک حرفي زد و خليج فارس رو خليج ع ر ب ي خطاب کرد . البته اون موقع خودشم باور نداشت که چنين طرحي عملي بشه . ولي وقتي کسي به اين حرف بي پايه و اساس جواب نداد کم کم خودش هم مثل باورش شد که داره راست ميگه . و البته نقش بچه ها و شرکتهاي نفتي و موزه لوور و موسسه national geogeraphy رو هم نبايد در اين قضيه نديده بگيريم .
با وجود همه اين شرايط من به آينده خيلي خوشبينم . بالاخره روزی ميرسه که ذخيره منابع نفتي تموم بشه . اونروز هيچ جيز به جز شن و ماسه يراي عربها باقي نميمونه و همه شرکتها و موسسه هايي که براي بستن قرارداد و همکاري با عربها سر و دست ميشکنند حتي به اونها نگاه هم نميکنند . صبر کنيد درست ميشه . من مطمئنم .