۱۱ آبان ۱۳۸۳ به تاریخ
[ انتخابات آمريکا ]
خيلي جالبه . فردا انتخابات آمريکا برگزار ميشه . فقط ۲۴ ساعت ديگه . بعد معلوم ميشه که کري يا بوش .
کري خيلي خوبه . روشنفکر و تحصيلکرده‌است . مهربونه. تازه قيافش شبيه علي کريمي خودمونه . اي خدا چقدر خوب ميشه کري رئيس جمهور بشه . کري دموکراته مثل جرج بوش احمق نيست . اگر کري رئيس جمهور بشه ديگه آمريکا به ايران حمله نميکنه . در عوض ايران تحريم ميشه اونوقت دموکراسي رشد ميکنه . اگر ايران تحريم بشه همه به فلاکت ميفتن ولي اشکال نداره چون خيالمون راحته که دموکراسيمون داره پيشرفت ميکنه . بدبختي از ايني که هست بيشتر گلوهامون رو فشار ميده ولي اميد به دموکراسي از بين نميره . اعتياد و بيکاري بيشتر ميشه ٫ همينطور فحشا ٫ تازه امنيت هم کمتر ميشه ولي همه اينا هيچي نيست چون ميدونيم يه آدم خوشتيپ خنده‌روي تحصيل کرده تحريممون کرده نه يک نفهم بي‌استعداد احمق . نه کري خوب نيست . جرج بوش بهتره . جرج بوش با اينکه احمقه تحريم نميکنه . به جاش حمله ميکنه کلي آدمو ميکشه ٫ کلي خونرو خراب ميکنه شهرها رو يکي يکي آزاد ميکنه . بعد دموکراسي بهمون کادو ميده . کلي هرج و مرج به وجود مياد موزه ها و اداره ها دو روزه غارت ميشن ولي اشکال نداره اون وسط شايد ما هم تونستيم يک چيزي گير بياريم . نفتمون غارت ميشه همينطور بقيه منابعمون ولي نوش جون آقاي بوش و چني چون مارو آزاد کردن بهمون دموکراسي کادو دادن . آدم به کسي که بهش کادو ميده که نميگه چرا بهم کادو دادي ٫ ازش تشکر ميکنه .
آمريکاييهاي خوب تا به حال خيلي به ما لطف داشتن . دفعه اول کشورمون رو اشغال نظامي کردن . ميدونيد که آمريکاييها خيلي مردم مهربوني هستن براي همين به يک بار بسنده نکردن و دفعه دوم در کشور ما يک کودتا راه انداختن . دو سه باري هم سکوهاي نفتي مارو نابود کردن . همه اين کارها رو از روي خيرخواهي و براي پيشرفت دموکراسي انجام دادن . البته اين وسط اشتباهاتي هم پيش آمده . مثل همون هواپيماي مسافربري که بي دليل نابود شد .
فردا من نه از کري حميايت خواهم کرد نه از بوش . من از کسي حمايت ميکنم که به فکر من و امثال من باشه نه به فکر ثروتها و منابع من .