۵ آذر ۱۳۸۳ به تاریخ
[ مبارک باشه ]
از اين که حرکتي رو که شروع کرديم کم کم داره نتیجه ميده خيلي خوشحالم . چند ساعت قبل لگو ماهي اعلام کرد که اولين نتيجه جستجوي arabian gulf در گوگل کانادا وبسايت مخصوص اين حرکته . علي تمدن هم خبر از موفقيت اين پرژه در گوگل دات کام داد و اين يعني حرکت ما نتيجه داده و حالا arabian gulf به عنوان اولين نتيجه جستجوي اين واژه در گوگل نمايش داده ميشه .
خيلي خوشحالم . احتمالا اين قضيه سر و صداي زيادي هم به پا ميکنه و خبرش در جاهاي مختلف پخش ميشه . و اين خيلي به کل قضيه کمک ميکنه . حالا بي‌بي‌سي و نشنال جيوگرافيگ و عربها ميدونن با کسايي طرفند که از حق خودشون نميگذرند و با تمام توانشون جلوي حرف بي پايه و اساس مي‌ايستند .
به قول آقاي تمدن عشق به وطن چه کارها نميکنه .