۷ آذر ۱۳۸۳ به تاریخ
[ هیچی ]
ببخشيد در حال حاضر هيچي به ذهنم نميرسه . دقيقا هيچي . يعني ذهنم خيلي مشغولتر از اونيکه چيزي بخواد بهش برسه* .
احتمالا تا يکي دو روز ديگه مغزمو راه ميندازم . يک سري کار هست که بايد باهاش انجام بدم . دو سه تا امتحان . يک سري محاسبه و چند تا چيز جديد .
ولي قول ميدم که تا يکي دو هفته ديگه حتما يک چيزي به نظرم برسه . مطمئن باشيد .
* :‌ ذهن و مغزم دو تا چيز جدا از همند .