۲۶ آبان ۱۳۸۵ به تاریخ
[ میم به نام پدر ]
اگر از بین خوانندگان این‌جا کسی به زبان فارسی تسلط بیش از حد دارد این جمله را که خانم پرستو سپهری در مورد فیلم میم مثل مادر نوشته اند برای من ترجمه کند:

مشکل اصلي فيلم ملاقلي پوراز جايي آغاز مي شود که فيلم به نام پدر حاتمي کيا خشم همه را بر انگيخت.

لطفا اگر راه دستتان بود یک کمکی هم در مورد نحوه استفاده از دلیل و منطق در جمله هایی که می نویسیم و حرف هایی که می‌زنیم به خانم پرستو سپهری بکنید. این‌را هم یاد‌آوری کنید که اصولا خشم برانگیخته شده‌ی همه از فیلم به نام پدر نمی‌تواند هیچ تاثیری در شروع شدن مشکل فیلم میم مثل مادر داشته باشد. مگر این‌که تماشاگران خشمگین به نام پدر از شدت عصبانیتشان راه بیفتند توی خیابان و شعار بدهند و تظاهرات کنند و سر راهشان هم یک سری به سر صحنه میم مثل مادر بزنند.