۱۴ آذر ۱۳۸۸ به تاریخ
[ فاجعه‌ی دلبستگی ]
گاهی وقت‌ها وسط آهنگ‌هایی که می‌شنوم بعضی از تکه ها به نظرم خیلی محشر می‌آیند. طوری که دلم می‌خواد جایی بنویسمشان که هم یاد خودم بماند و هم بقیه‌ را شریک کرده باشم. برای همین از این به بعد هر از گاهی که به یکی از این تکه‌های محشر برخوردم این جا می‌نویسمش.

چیزی که امروز شنیدم این بود:‌

اما این حادثه‌ی برج و کبوتر
قصه‌ی فاجعه‌ی دلبستگی شد

ابی
آهنگ برج
آلبوم کوه