۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ به تاریخ
[ از رنجی که از استاد میبریم ]
مثلا اگر کسی در اثبات استاد بودن مشکاتیان بگوید :‌شما تا حالا قطعه‌ی شیدایی استادو شنیدین؟ موفق شده استاد بودن مشکاتیان را ثابت کند؟ یعنی فکر می‌کنید نواختن (یا اجرای) خوب یک قطعه معیار مناسبی برای استاد بودن یکی است؟
با این حساب آیا استاد دانستن یکی مثل Tiesto به خاطر اجرای قطعه ای مثل Elements of Life کار غلطی است؟ با این پیش فرض که مشکاتیان سنتور قطعه‌ای را نواخته که احتمالا در چهارصد سال قبل و بعد مشابهش زیاد تکرار شده و  خواهد شد و tiesto کاری را اجرا کرده که قبل از آن مشابهش نبوده و خودش هم یک سال بعد بهترش را بیرون داده.