۸ مرداد ۱۳۸۳ به تاریخ
[ حقايق تاريخي ]
جريان تسخير سفارت آمريکا ( لانه جاسوسي سابق ) به چند روايت :
۱- روايت کتاب تاريخ سال سوم دبيرستان : شاه خائن فراري ٫ که دربدر شده بود و هيچ جايي را براي زندگي نداشت و همه کشورهاي دنيا ٫ حتي دوستان سابق وي ٫ از پذيرش وي سرباز ميزدند به بهانه درمان بيماري به آمريکا رفت . امام خميني کبير (ص) با درايت هميشگي خود ( همون درايت قشنگه ) فرمودند : آمريکا هيچ غلطي ولکن مع‌الاسف نميتواند است مگر اينکه شاه را به ملت ايران تحويل دهد تا محاکمه عادلانه الهي که يک وزارتخانه مخصوص جداي دستگاه دولت شامل حال او شود . آمريکاي جنايتکار از اين کار سر باز زد ٫ دانشجويان و دانش‌آموزان انقلابي هم که منتظر چنين لحظه اي بودند و اقدام موذيانه شيطان کبير خون آنان را به جوش آورده بود در روز ۱۳ آبان در يک حرکت خودجوش لانه جاسوسي شيطان کبير را به تسخير خود درآوردند . در اين حرکت خودجوش دانشجويان موفق شدند جاسوسان آمريکايي را دستگير کنند . همچنين دانشجويان اسنادي را مبني بر همکاري خيليها! با آمريکا پيدا کردند که اين اسناد در آخرين لحظات تسخير لانه جاسوسي توسط عمال شيطان بزرگ تقريبا نابود شده بود ولي دانشجويان مسلمان و جان بر کف با تلاش شبانه روزي خود اين اسناد را دوباره سازي کردند و بدين ترتيب آخرين اميد شيطان بزرگ را بر باد دادند .
۲-روايت سفير آمريکا در اون زمان : شاه ايران براي معالجاتش آمده بود امريکا همين بود که ايرانيها شروع کردن به اعتراض و سروصدا . ما هم نه شاه رو تحويل داديم نه کار ديگه اي کرديم . اين ايرانيها هم که اون موقع کاراشون حساب کتاب نداشت ( الان هم نداره همچين ) اومدن سفارت مارو تسخير کردن ديپلمات ها مون رو هم گروگان گرفتن . جريان اون مدارک ؟ اونا واقعي نبودن ٫ يعني همشون واقعي نبودن ما که فکرشو ميکرديم اينا يه چنين کاري بکنن يه سري مدارک الکي گذاشتيم اونجا که با استفاده از اونا به اهدافمون برسيم ( تازه همه مدارکو پاره پوره کرديم که دهنشون سر خوندن مدارک سرويس شه )