۷ آذر ۱۳۸۳ به تاریخ
[ سیب ]
روزي يک سيب بخور تا از دکتر به دور باشي .
احتمالا روزي سه تا کار جراحي دريچه ميترال قلبو انجام ميده .
*** : هنوز اون شرط قبلي ( هرکس نظر نده خره ) برقراره .