۵ دی ۱۳۸۳ به تاریخ
[ ایام الله کریسمس ]
فرا رسيدن اياالله کريسمس و ميلاد فرخنده يگانه همراه منجي عالم بشريت حضرت عيسي را به همه هموطنان مسيحي و همچنين غير هموطنان مسيحي و همچنين هموطنان غير مسيحي الکي خوش که دنبال سوژه هستند تا دور هم جمع بشن و جشن بگيرند تبريک و شادباش عرض ميکنيم .
با اينکه تا به حال مراسم کريسمس رو از نزديک نديدم و امسال در واقع اولين سال من محسوب ميشه ولي حدس ميزنم که براي کريسمس تلويزيون برنامه هاي مختلف نشون بده ( گلچين برنامه هاي مزخرف تکراري ) و در جشنها و ويژه برنامه ها مجري ها هر جور مسخره بازي که بلدن در بيارن و احتمالا در اولين لحظات تحويل سال ملکه يک سخنراني کوچيک براي مردم انجام بده که از تلويزيون پخش ميشه و سال رو به اسم يکي از شخصيتهاي مهم نام گذاري کنه .