۱۵ اسفند ۱۳۸۴ به تاریخ
اين وبلاگ برای مدتی همین‌جا خواهد بود و به اونجا منتقل نخواهد شد. دلیلش هم ساده است: فعلا فکر کنم مدت قراردادم تمام شده و سایت به رحمت ایزدی پیوسته برای همین هیچ چیزی در همون‌جا موجود نیست که بشود دید و از طرفی هم قصد داشتم آن وبلاگ بی‌ریخت و بدقیافه را تعطیل کنم و به جایش یک وبلاگ جدید بسازم برای همین مدتی در این‌جا می‌نویسم و به محض راه افتادن سایتم به وبلاگ جدیدی خواهم رفت.