۲۵ شهریور ۱۳۸۵ به تاریخ
تقدیم به راوی داستان‌های عامه پسند:این بهترین دیوار نوشته‌ای بوده که تا به حال دیده‌ام. عکس را یکی‌دوروز بعد از باخت ایران به مکزیک ( که رشادت‌ها و فداکاری‌های میرزاپور در آن کم بی‌تاثیر نبود)٫ در یکی از کوچه‌های تهران‌پارس گرفتم.