۲۲ مرداد ۱۳۸۳ به تاریخ
[ بازگشت ]
هي ..... من برگشتم !
اصلا مگه من رفته بودم ؟
اصلا من که خونمون ۵ طبقه نيست !
اصلا من که زن ندارم !
اصلا من که اسمم علي اصغر نيست !
اصلا من که ....
...
...
...
اقاي دکتر يکي زنگ زده ميگه اسمش جيم کريه ميگه ميخواد تو فيلم جديدش با اسم Dumb & Dumbr & the most Dumbest شما نقش اون سومي رو بازي کني !