۲۷ شهریور ۱۳۸۵ به تاریخ
بازهم استاد. این بار از زبان پرستو دوکوهکی*.

پ.ن: اصولا متعالی ترین نوع موسیقی٫ موسیقی سنتی است. به خصوص آنهایی صدای استاد دوصدچندانشان کرده. پاپ چی‌چیه؟

*: من از طرف آنهایی که زن‌نوشت را فیلتر کرده‌اند از شما معذرت می‌خواهم. شاید این‌جا بتوانید زن‌نوشت را بدون فیلتر ببینید.