۷ مهر ۱۳۸۵ به تاریخ
کاش بعضی آدم‌ها بعضی چیز‌ها را می‌دانستند.