۲۱ اسفند ۱۳۸۵ به تاریخ
When you have insomnia, you're never really asleep... and you're never really awake

وقتی بی‌خوابی داری هیچ وقت واقعا خواب نیستی هیچ وقتم واقع بیدار نیستی (از Fight Club )

الان دقیقا معنی این جمله رو با تک تک سلول‌هام حس می‌کنم.