۱۴ شهریور ۱۳۸۳ به تاریخ
[ قالب جدید ]
خانومها و آقایان : قالب جدیدی که ملاحظه میکنید اثری است از تبرمرد که با استفاده از همون برنامه قبلی ساخته شده . دلیل ساخت قالب جدیدهم ترکیب رنگ ناهماهنگ و سیستم نظرسنجی بیخود قالب قبلی بود که با نداستات سازگاری نداشت .
خیلی خوشحال میشم اگر نظرتونو راحع به این قالب جدید بدونم .
پ.ن : خدا پدر و مادر این سایت رو بیامرزه که در انتخاب ترکیب رنگ به من کمک کرد .