۳۰ شهریور ۱۳۸۳ به تاریخ
[ کارناوال ]
روز شنبه دو سه خيابون بالاتر از خونه ما يک کارناوال برگزار شد . درست نميدونم مربوط به چي بود ولي يک کارناوال ساليانه بود که هر سال در همين منطقه برگزار ميشه . من هم با دوربينم رفتم اونجا . چند تا عکس هم گرفتم که شايد براتون جالب باشه .