۷ مهر ۱۳۸۵ به تاریخ
[ دعوای وبلاگی نیازمندیم ]
در راستای این‌که هر دعوای وبلاگی (به خصوص اگر یک سر این دعوا یک وبلاگ پرخواننده باشد) هیچی هیچی که نداشته باشد٫ حداقل چهارتا بازدید کننده‌ی بیشتر برای هردوطرف دعوا خواهد داشت و در راستای این‌که ما شدیدا در کف خوانده شدن نوشته‌هایمان هستیم :

به یک وبلاگ ترجیحا پرخواننده و باحال جهت شروع دعوای وبلاگی و رد و بدل کردن فحش‌های ادیبانه و تجزیه و تحلیل عمق شخصیت همدیگر از روی نوشته‌ها نیازمندیم.
واجدین شرایط می‌توانند مشخصات خود را از طریق ایمیل اعلام کنند یا در همین کامنت‌دونی پایین دعوا را با دادن دو‌سه‌تا فحش اساسی شروع کنند.